Ψυχολογικές Επιπτώσεις

Στόχος της ενότητα αυτής είναι η επαφή με βασικές γνώσεις γύρω από την ψυχολογία των θυμάτων μιας κρίσης ή μιας καταστροφής με σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία για αυτές εφόσον προκύψουν, όπου εκπαιδευτικοί και μαθητές θα κληθούν από κοινού να αντιμετωπίσουν.

Η βαρύνουσας σημασίας παράμετρος της προετοιμασίας στον ψυχολογικό τομέα είναι αυτή που θα συμβάλλει ουσιαστικά στον μετριασμό του κινδύνου, καθώς και των επακόλουθων μιας φυσικής καταστροφής ή μιας κρίσης.