Ομάδα Φύλαξης Αρχείου

Η ομάδα αυτή γνωρίζει τον χώρο φύλαξης, καθώς και τα περιεχόμενα του αρχείου της σχολικής μονάδας.

Τα μέλη της πρέπει να παραμένουν ενήμερα για τα στοιχεία που εμπεριέχονται στα ηλεκτρονικά υπολογιστικά συστήματα του σχολείου και για τα μέσα αποθήκευσης των εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας.

Ορίζουν – σε συνεργασία με την Διεύθυνση του σχολείου – την διαδικασία που θα ακολουθηθεί (εφόσον αυτό χρειαστεί) για την ασφαλή μεταφορά του συνόλου των αρχείων.