Ομάδα σύνταξης Σ.Ε.Α.

Η ομάδα αυτή έχει ως ρόλο :

  • την σύνταξη του σχολικού σχεδίου εκτάκτων αναγκών
  • την επικαιροποίηση αυτού
  • την διενέργεια εκπαίδευσης (με κατάλληλες ασκήσεις και αξιολόγηση αυτών)
  • την διενέργεια ελέγχων και των προμηθειών του απαραίτητου υλικού για την αντιμετώπιση καταστροφών

Επιπροσθέτως, αναλαμβάνει πρωτεύοντα ρόλο στην επισήμανση και στην άρση των επικινδυνοτήτων στους χώρους της σχολικής μονάδας.