Εφαρμογή

Ως αποτέλεσμα της συνεργασίας με την Δήμητρα Αγγελοπούλου (εκπαιδεύτριας Πρώτων Βοηθειών και υπεύθυνης του ΤΑΚ της ΕΟΔ στην Θεσσαλονίκη) φτάσαμε στο παρόν πρόγραμμα που υλοποιήθηκε ως Δράση στο 1ο ΕΠΑΛ Ρόδου κατά το σχολικό έτος 2021 – 2022.

Η Σχολική Δράση υλοποιήθηκε με την σύμπραξη των συναδέλφων Μιχάλη Στουπάκη, Αγάθη Ζησοπούλου, Αντώνη Κουτσάφτη και βέβαια τον Ιωάννη Καραμήτσα, Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Ρόδου και θερμό υποστηρικτή των εκπαιδευτικών δράσεων και του εθελοντισμού.

Το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε και αμέσως πιο κάτω παρατίθεται ευελπιστώ να αποτελέσει έναν οδηγό για ένα Πανελλαδικό Σχολικό Πρόγραμμα εκπαίδευσης για την εισαγωγή της μαθητικής κοινότητας στην Αντιμετώπιση Καταστροφών και Κρίσεων :

Α’. Κύκλος Πρώτων Βοηθειών

  1. Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση, Πλάγια Διασωστική Θέση και Πνιγμονή (3 ώρες θεωρίας και 3 ώρες πρακτικής)
  2. Αντιμετώπιση Τραύματος και Εγκαύματος (1.5 ώρα θεωρίας και 1.5 ώρα πρακτικής)

Β’. Κύκλος Αντιμετώπισης Καταστροφών

  1. Αντιμετώπιση Σεισμικών Καταστροφών (2 ώρες θεωρίας και 2 ώρες πρακτικής)
  2. Αντιμετώπιση Πυρκαγιάς (2 ώρες θεωρίας και 2 ώρες πρακτικής)
  3. Ψυχολογία Θύματος και Διασώστη (2 ώρες θεωρίας)

Γ’.  Κύκλος Εφαρμογής

  1. Προετοιμασία για άσκηση σεισμού (1 ώρα για περιγραφή άσκησης)
  2. Άσκηση σεισμού με 2 ή 3 διαφορετικά σενάρια (2 ώρες πρακτικής εφαρμογής και καταγραφής)
  3. Αξιολόγηση – Προτάσεις για βελτίωση του Σχεδίου Εκτάκτων Αναγκών του σχολείου (2 ώρες για ανατροφοδότηση)