Ασκήσεις Ετοιμότητας

Οι ασκήσεις ετοιμότητας αποτελούν βασικό και αναπόσπαστο μέρος ενός σχολικού Σχεδίου Εκτάκτων Αναγκών. Στην ενότητα αυτήν παρουσιάζονται ορισμένα σενάρια που δύναται να υλοποιηθούν από τα μέλη των σχολικών μονάδων.


Σενάριο 1ο – Σεισμός μικρής έντασης και διάρκειας

Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο, σημειώνεται ήπια σεισμική δόνηση, που προκαλεί περισσότερο ανησυχία παρά αντικειμενικά προβλήματα και κινδύνους. Παρά την μικρή ένταση, όλοι ενεργούν σύμφωνα με το πρωτόκολλο και αμέσως μετά το φαινόμενο, μαθητές και εκπαιδευτικοί καταφεύγουν στο προαύλιο του σχολείο που έχει ορισθεί ως το ασφαλές σημείο καταφυγής.

Ώρα : 09:00 (ώρα διαλείμματος)

Χώρος : οι περισσότεροι μαθητές βρίσκονται στο προαύλιο του σχολείου, κάποιοι βρίσκονται στους διαδρόμους, στις αίθουσες διδασκαλίας, στις  τουαλέτες και λίγοι ακόμα στο γραφείο των καθηγητών

Προβλήματα:

1. διαστρέμματα

2. θραύση κρυστάλλων 

Στόχοι : ενεργοποίηση όλων των ομάδων του ΣΕΑ, αλλά κυρίως αυτές των Πρώτων Βοηθειών, της Ασφάλειας Μαθητών, των Υπεύθυνων Τμημάτων και της Αναζήτησης Ατόμων

Αξιολόγηση : η ομάδα σύνταξης του ΣΕΑ είναι επιφορτισμένη για την παρακολούθηση και την καταγραφή των τεκταινόμενων της άσκησης, προκειμένου να προβούν σε παρατηρήσεις και αλλαγές στο σχέδιο


Σενάριο 2ο – Σεισμός ισχυρός και καταστροφικός

Κατά το σενάριο αυτό, σημειώνεται έντονη σεισμική δόνηση, που προκαλεί θραύση κρυστάλλων, πτώση αντικειμένων, καθώς επίσης και πτώσεις καλωδίων ηλεκτρικής τροφοδοσίας, με παράλληλη πρόκληση φωτιάς. Πρόκειται για έναν καταστροφικό σεισμό, ένα φαινόμενο τέτοιας έντασης γύρω από το οποίο περιστρέφεται όλη η προετοιμασία.

Ώρα : 09:30 (ώρα μαθήματος)

Χώρος : οι περισσότεροι μαθητές βρίσκονται στις αίθουσες διδασκαλίας

Προβλήματα :

1. εγκλωβισμός μαθητών τμήματος

2. τραυματισμοί

3. φωτιά σε προαύλιο από καλώδιο της ΔΕΗ που έπεσε σε δέντρο εντός του σχολείου

4. εγκαύματα

5. θραύση κρυστάλλων και πτώσεις σοβάδων 

6. λιποθυμίες 

7. μαθητές με κινητικές δυσκολίες 

Στόχοι : ενεργοποίηση όλων των ομάδων του ΣΕΑ και μερική αλληλοκάλυψη για μέλη ομάδων που απουσιάζουν

Αξιολόγηση :   η ομάδα σύνταξης του ΣΕΑ είναι επιφορτισμένη για την παρακολούθηση και την καταγραφή των τεκταινόμενων της άσκησης αφενός, καλύπτει τα μέλη των υπολοίπων ομάδων αφετέρου


Σενάριο 3ο – Σεισμός κατά την διάρκεια εκδρομής

Γενικά, τα περισσότερα σενάρια και οι σχετικές ασκήσεις έχουν ως χώρο και χρόνο εκδήλωσης το σχολείο την ώρα του μαθήματος. Αυτό το σενάριο όμως, περιγράφει μια κατάσταση όπου έχει πραγματοποιηθεί σχολική εκδρομή / περίπατος.

Ώρα : 11:00 (ώρα περιπάτου)

Χώρος : αθλητικές εγκαταστάσεις εκτός σχολείου, όπου οι περισσότεροι μαθητές βρίσκονται στα γήπεδα και στο κυλικείο εγκαταστάσεων όπου το σχολείο βρίσκεται για εκδρομή

Προβλήματα :

1. κάποιοι μαθητές έχουν φύγει εκτός των αθλητικών

2. κάποιοι μαθητές έχουν τραυματιστεί  

Στόχοι : ενεργοποίηση όλων των ομάδων του ΣΕΑ, αλλά κυρίως αυτές Των Πρώτων Βοηθειών, των Υπεύθυνων Τμημάτων, της Αναζήτησης Ατόμων και της Ασφάλειας Μαθητών

Αξιολόγηση : η ομάδα σύνταξης του ΣΕΑ είναι επιφορτισμένη για την παρακολούθηση και την καταγραφή των τεκταινόμενων της άσκησης, προκειμένου να προβούν σε παρατηρήσεις και αλλαγές στο σχέδιο


Σενάριο 4ο – Πλημμύρα από ξαφνική και έντονη βροχόπτωση

Κατά το σενάριο αυτό, σημειώνεται έντονη βροχόπτωση σε αστικό περιβάλλον. Το σχολείο διαθέτει υπόγειο, ενώ τα μαθήματα γίνονται κατά κύριο λόγο στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο.

Ώρα : 11:00 (ώρα διαλείμματος)

Χώρος : το προαύλιο του σχολείου έχει πλημμυρίσει, κάποιοι μαθητές βρίσκονται στους διαδρόμους, άλλοι στις αίθουσες διδασκαλίας, κάποιοι ακόμα στο κυλικείο του σχολείου 

Προβλήματα :

1. μαθητές έχουν βραχεί και έχουν συμπτώματα υποθερμίας

2. το υπόγειο του σχολείου έχει πλημμυρίσει υπάρχει κίνδυνος για τους μαθητές, αλλά και για τον εξοπλισμό του σχολείου 

Στόχοι : ενεργοποίηση όλων των ομάδων του ΣΕΑ, αλλά κυρίως αυτές Των Πρώτων Βοηθειών, της Ομάδας Ελέγχου Δικτύων, των Υπεύθυνων Τμημάτων και της Αναζήτησης Ατόμων

Αξιολόγηση : η ομάδα σύνταξης του ΣΕΑ είναι επιφορτισμένη για την παρακολούθηση και την καταγραφή των τεκταινόμενων της άσκησης, προκειμένου να προβούν σε παρατηρήσεις και αλλαγές στο σχέδιο


Κατά τις ανωτέρω ασκήσεις, αλλά και μετά από κάθε αντίστοιχη άσκηση, αξιολογούνται η αντίδραση των εκπαιδευτικών και των μαθητών, τα κενά ασφάλειας, η επάρκεια του υλικού, οι δυσκολίες, τα λάθη, τα απρόοπτα.

Προφανώς θα υπάρξουν και λάθη και παραλήψεις που θα είναι απροσδόκητες. Αλλά αυτές είναι και ένα από τα μεγάλα κέρδη των ασκήσεων αυτών. Οι ασκήσεις σίγουρα στοχεύουν στην ετοιμότητα και την εγρήγορση, ακόμα και στην εξοικείωση με συγκεκριμένες διαδικασίες – ρουτίνες, όμως, μια επιτυχημένη άσκηση περιλαμβάνει και εντοπισμό λαθών και παραλήψεων. Είναι αυτά που θα οδηγήσουν στο να επαναπροσδιοριστεί το Σχέδιο Εκτάκτων Αναγκών του σχολείου.