Πολιτική Απορρήτου (GDPR)

Γενικά

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών που παρέχονται στον επισκέπτη / χρήστη από τον ιστότοπο αυτόν (https://schoolemergencyplan.gr) ιδιοκτησίας του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με την Πολιτική Απορρήτου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Συνεπώς, ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού αυτού τόπου. Αν δεν συμφωνεί, θα πρέπει να τον εγκαταλείψει και να ΜΗΝ κάνει καμία χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.

Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Δεν θα ενημερώνονται ρητά οι επισκέπτες ή οι χρήστες του ιστότοπου για τις αλλαγές αυτές. Αντ̓ αυτού, σας συνίσταται ο έλεγχος περιστασιακά αυτής της σελίδας για τυχόν αλλαγές της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους των επισκεπτών / χρηστών.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Συλλέγονται και επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο.
Δεν πρόκειται ποτέ να πουληθούν, να ενοικιαστούν, να διανεμηθούν, ή να δημοσιοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο αυτά.

Σχετική νομοθεσία

Παράλληλα με τα εσωτερικά συστήματα πληροφορικής, ο ιστότοπος αυτός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, με τις νομοθεσίες / κανονισμούς που ακολουθούν:

 1. Οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD)
 2. Κανονισμός 2018 για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR)

Cookies

Ο όρος «cookies» αναφέρεται σε μικρά αρχεία δεδομένων που αποτελούνται αποκλειστικά από μια σειρά πληροφοριών σε μορφή κειμένου, που ο ιστότοπος αυτός μεταφέρει στο πρόγραμμα πλοήγησης ιστού (web browser) που βρίσκεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή των επισκεπτών / χρηστών, είτε προσωρινά καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής τους, είτε μερικές φορές για μεγαλύτερες περιόδους, ανάλογα με τον τύπο των cookies. Τα cookies εκτελούν διάφορες λειτουργίες (για παράδειγμα, υλοποιείται διάκριση μεταξύ των επισκεπτών και καταγραφή ορισμένων προτιμήσεων) και χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους ιστότοπους για να βελτιώσουν την εμπειρία των επισκεπτών τους.

Οι βασικοί τύποι των cookies που ενδεχομένως να χρησιμοποιούν οι ιστότοποι περιγράφονται παρακάτω:

 • Cookies επίσκεψης (session cookies)
  Πρόκειται για προσωρινά cookies που παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής των επισκεπτών μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους και διαγράφονται όταν κλείσετε το πρόγραμμα πλοήγησης.
 • Μόνιμα cookies (persistent cookies)
  Αυτά παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής ακόμα και αφότου κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης, μερικές φορές για ένα έτος ή και παραπάνω.
 • Cookies πρώτου μέρους (First-party cookies)
  Πρόκειται για cookies που εγκαθίστανται στο πρόγραμμα πλοήγησης και / ή στο σκληρό δίσκο της συσκευής των επισκεπτών από τον server (εξυπηρετητή) του ιστότοπου. Αυτό περιλαμβάνει την ανάθεση ενός μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού με σκοπό την παρακολούθηση της πλοήγησης στον ιστότοπο.
 • Cookies τρίτων μερών (Third-party cookies)
  Πρόκειται για cookies που χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη, όπως π.χ. κοινωνικά δίκτυα, για να παρακολουθούν τις επισκέψεις στους διάφορους ιστότοπους στους οποίους διαφημίζονται. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου δεν έχει έλεγχο σε αυτά τα cookies τρίτων μερών.

Φόρμες επικοινωνίας

Σε περίπτωση που επιλεγεί η επικοινωνία μέσω της σχετικής φόρμας ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχεται δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων. Αντίθετα, τα δεδομένα αυτά θα σταλούν με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι SMTP διακομιστές προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (μερικές φορές γνωστό και ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς υπολογιστές και τις συσκευές του διαχειριστή.