Εκπαίδευση

Η ενότητα της εκπαίδευσης χωρίζεται σε τρία μέρη:

  1. την ενημέρωση σχετικά με τα φυσικά φαινόμενα και το πώς και πότε αυτά εξελίσσονται σε Φυσικές Καταστροφές (Σεισμούς, Πλημμύρες, Πυρκαγιές)
  2. τις βασικές και απαραίτητες γνώσεις γύρω από τις Πρώτες Βοήθειες (ΚΑΡΠΑ, Πλάγια Θέση, Πνιγμονή, Τραυματισμοί, Εγκαύματα)
  3. την εισαγωγή στις Ψυχολογικές Επιπτώσεις κατά την διάρκεια ενός φαινομένου, αλλά και μετά από αυτό