Φυσικές Καταστροφές

Φυσικά Φαινόμενα

Τα φυσικά φαινόμενα, όπως ο σεισμός και οι πλημμύρες, εάν επηρεάσουν απότομα και αρνητικά τις συνήθεις λειτουργίες θέτοντας σε κίνδυνο τα πολύτιμα αγαθά και τις ζωές μιας κοινωνίας, χαρακτηρίζονται ως φυσικές καταστροφές.

Σεισμός

Φυσικό γεωλογικό φαινόμενο που προκαλείται από την ξαφνική και ταχεία μετακίνηση ενός μεγάλου όγκου πετρωμάτων. Ο σεισμός δημιουργείται συνήθως μέσα στο γήινο φλοιό και προκαλεί προβλήματα στην επιφάνεια.

Πλημμύρα

Η προσωρινή κάλυψη από νερό εδάφους το οποίο, υπό φυσιολογικές συνθήκες, δεν καλύπτεται από νερό και μπορεί να προκληθεί από έντονη βροχή / καταιγίδα, άνοδο της στάθμης ενός ποταμού ή μιας λίμνης, λιώσιμο μεγάλων στρωμάτων χιονιού ή πάγου κ.ά.