Σχέδιο Εκτάκτων Αναγκών

«Η μείωση των καταστροφών αρχίζει στο σχολείο» αποτέλεσε το βασικό μήνυμα της Διεθνούς Στρατηγικής των Ηνωμένων Εθνών για τη Μείωση των Καταστροφών (United Nations International Strategy for Disaster Reduction – UNISDR).

Μια σχολική μονάδα εκτίθεται κατά κύριο λόγο σε κινδύνους από γεωλογικά και γεωδυναμικά φαινόμενα, όπως σεισμοί, κατολισθήσεις ή καθιζήσεις εδαφών, αλλά και σε κινδύνους από υδρομετεωρολογικά φαινόμενα, καταρρακτώδεις βροχές, άνοδο παρακείμενων υδάτων ή υπερχείλιση ποταμών και λιμνών. Επιπροσθέτως, εγκυμονεί ο κίνδυνος της πυρκαγιάς, αλλά και ο κίνδυνος από ένας τεχνολογικό ατύχημα εφόσον το σχολείο βρίσκεται σχετικά κοντά σε μια βιομηχανική περιοχή.

Οι πιθανές επιπτώσεις που θα επηρεάσουν την σχολική κοινότητα κατηγοριοποιούνται στις απώλειες ανθρώπινων ζωών και στους τραυματισμούς, στην διακοπή λειτουργίας των σχολείων, στις ψυχοκοινωνικές και στις οικονομικές επιπτώσεις.