Σύνταξη Σ.Ε.Α.

Μνημόνια Ενεργειών

Από εδώ ο χρήστης επιλέγει την έναρξη για την Σύνταξη των Μνημονίων Ενεργειών για την Διαχείριση του Σεισμικού Σχεδιασμού, που βασίζεται στο Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών του ΟΑΣΠ (υπό την επιμέλεια της Δρ Ασημίνας Κούρου) και για την Διαχείριση Πλημμυρών, Πυρκαγιών και Ακραίων Καιρικών Φαινομένων, που βασίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Σχολική Μονάδα (Δ.Α.Ι) και το Μνημόνιο Ενεργειών που αποστέλλεται από το Υπουργείο Παιδείας.

Στις σελίδες που θα ακολουθήσουν παρουσιάζονται οι διαφορετικές ομάδες, οι αρμοδιότητές τους μέσω σύντομων και απλών παρουσιάσεων. Παράλληλα, ο χρήστης συμπληρώνει να ονόματα των μελών της κάθε ομάδας, προκειμένου όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία να μπορεί να αποθηκεύσει ή να εκτυπώσει τα Μνημόνια Ενεργειών.