Διευθυντής σχολείου

Αποτελεί τον σημαντικότερο ρόλο, καθώς έχει την βασική ευθύνη:

  • της σύνταξης του σχεδίου
  • της υλοποίησής του με την ενεργοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών
  • της γνωστοποίησής του σε γονείς και στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης