Ομάδα Ασφάλειας Μαθητών

Εδώ τα μέλη αυτής της ομάδας περιορίζουν τους μαθητές στο χώρο που έχει οριστεί ως ασφαλής χώρος καταφυγής (όπως για παράδειγμα το προαύλιο της σχολικής μονάδας), ενώ λειτουργούν αποτρεπτικά κατά την περίπτωση προσέγγισης των μαθητών σε επικίνδυνα σημεία (όπως οι προσόψεις των κτηρίων και τα ηλεκτροφόρα καλώδια).

Απαραίτητα για το έργο τους, τα μέλη της εν λόγω ομάδας, πρέπει να φέρουν σφυρίχτρες, ενώ ως ιδιαίτερα βοηθητικός χαρακτηρίζεται ο τηλεβόας.