Ομάδα Αναζήτησης Ατόμων

Τα μέλη αυτής της ομάδας πρέπει να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για το σύνολο των χώρων του σχολικού συγκροτήματος.

Διενεργούν τακτικούς ελέγχους στο σύνολο της σχολικής μονάδας για την αποτελεσματική αναζήτηση ατόμων σε περίπτωση που χρειαστεί.

Αναλαμβάνουν τον εντοπισμό μαθητών ή και εκπαιδευτικών που δεν έχουν παρουσιαστεί στον ασφαλή χώρο καταφυγής (όπου ίσως να είναι τραυματισμένοι ή εγκλωβισμένοι σε κάποιον χώρο του σχολείου).

Παράλληλα, συνεργάζεται με την ομάδα παροχής Πρώτων Βοηθειών.