Ομάδα Υποστήριξης ΑμεΑ

Η ομάδα αυτή με τα μέλη της:

  • αρχικά, σχεδιάζει την διαδικασίας υποστήριξης των ΑμεΑ του σχολείου
  • κατά τη διάρκεια της εκκένωσης σε κατάσταση καταστροφής / κρίσης, αναλαμβάνει την υλοποίηση του σχεδίου
  • παράλληλα, αναλαμβάνει την ενημέρωση όλου του προσωπικού για το ημερήσιο σχολικό πρόγραμμα, τις ανάγκες του ΑμεΑ, καθώς και για την διαδικασία εκκένωσης και αργότερα παραλαβής από γονείς – κηδεμόνες.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα άτομα της ομάδας αυτής που έχουν στην αρμοδιότητά τους την υποστήριξη του Ατόμου με Αναπηρία, τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου που δεν έχουν καθήκοντα διδασκαλίας την ώρα του έκτακτου περιστατικού και το διοικητικό προσωπικό του σχολείου θα είναι αυτοί που θα αποτελούν την Ομάδα Υποστήριξης ΑμεΑ